AİLE SAVAŞLARINDAN ÖTEYE

NÜKHET SİRMAN

17 Şubat 2024, Cumartesi

16:00

Geçtiğimiz sene gerçekleştirilen bir araştırmadan yola çıkan bu konuşmada, kültür kavramına antropolojik bir bakışla nasıl yaklaşılabileceği ve ailenin bir kültür alanı olarak ele alınıp alınamayacağı tartışıldı. Dindar ve seküler görüşmeci kadınların söylemlerindeki aileye ilişkin arzu ve hayallerin ifadeleri ile, aynı konunun dindar ve seküler sivil toplum örgütlerinde ele alınışı kıyaslandı. Ailenin iki “mahalle” arasında bir savaş alanına dönüşüp dönüşmediği, dönüşmüşse nasıl ve hangi bağlamlarda dönüştüğü sorular aracılığıyla irdelendi ve son zamanlarda popülerleşen toplumsal/kültürel kutuplaşma söylemlerine eleştirel bir bakış önerildi.

Nükhet Sirman, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden emekli antropologdur. Tarımda aile işletmeleri, Türkiye’de feminist hareketler, milliyetçilik ve modern ailenin oluşumu, namus kavramı ve namus cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet çalışmaları, sözlü tarih, duygu ve duygulanım çalışmaları, kültür ve dizi çalışmaları konularında araştırmalar yapmış, makaleler yayınlamıştır. Ankara Perşembe Grubu, Kadın Eserleri Kütüphanesi, KA-DER, Amargi, Barış İçin Kadın Girişimi gibi feminist oluşumlarda çalışmıştır. Dissensus Araştırma ve Danışmanlık’ın kurucu ortağıdır. Kadına yönelik şiddet deneyimleri ve kurumsal politikaları, şiddet ve yoksulluk, gösteri sanatlarında cinsel taciz ve mobbing, kadınların doğurganlık ve beden deneyimleri, toplumsal cinsiyet veri ve istatistikleri, yaşam hakkı ihlalleri gibi çeşitli konularda Dissensus içinde araştırmalar yürütmüştür.

 

Bu konuşma kültür savaşları ve kültürel hegemonya programının bir parçasıdır.

“Askıda Etkinlik” kapsamında mekan sağlayan Postane’ye teşekkür ederiz.