KIRIK* Türkiye ve benzer coğrafyalarda arada kalan konu, kişi ve topluluklar için araştırma odaklı, katılımcı ve eleştirel bir inisiyatiftir.

KIRIK kelimesini garip ve eğreti olan, kuir, renk nüansı, fay kırığı gibi anlamları kapsadığı ve kucakladığı için kendimize isim olarak seçtik.

İnisiyatifimiz son yıllarda Türkiye’de toplumsal, bireysel, kültürel ve siyasi alanların daralmasına bir cevap olarak ortaya çıktı. Bu zorlu dönemde, parçası olduğumuz kolektifler ve dayanışma örgütleri varlıklarını sürdürmekte zorlanırken, büyük kültür kurumları ise varoluş amaçlarının parçası olan kimi programlarından taviz vermek zorunda kaldılar. Baskılar ve engellemeler karşısında ortaya çıkan acil dayanışma ihtiyacı yüzünden kendimizi savunma hatları etrafında kenetlenirken bulduk. Yaşamlarımıza yapılan saldırılar giderek artarken nüanslı tartışmaları sürdürebileceğimiz mekan ve aralıkları kaybetmeye başladık.

KIRIK bir arada durmanın nasıl bir ihtiyaca karşılık geldiğini unutmadan aralıkların, arada olmanın ve arada kalmanın imkanlarını ve geleceğini keşfetmeye çalışıyor. Konuşma, buluşma ve gösterimler aracılığıyla fikir üretimine ve paylaşımına alan açmayı hedefliyor.

2021 yılında kurulan KIRIK, ilk senesinde dayanışmanın radikal anlamlarına odaklanan bir konuşma serisi gerçekleştirdi. 2022-2023 döneminde, kültürel kutuplaşma ve kültürel hegemonyadan boykot ve yaptırımların karmaşık doğasına uzanan konularda bir dizi konuşma ve buluşma düzenledi. Gösterim programı ise ekolojik kriz, sömürgecilik ve siyasi şiddet arasındaki ilişkiye ve suç, soykırım ve hesap verebilirlik konularına odaklandı. KIRIK, 2023-2024 döneminde kültürel kutuplaşma ve kültürel hegemonya tartışmalarına ve ekolojik kriz gösterim programına devam ederken, kuir üretimlerden ve LGBTİ+ sanatçıların işlerinden oluşan yeni bir gösterim programına başladı. 

* aralık / arada kalan / kuir / garip / renkte nüans / fay kırığı

Sanat çalışmaları genellikle video ve yerleştirmelerden oluşan Zeyno Pekünlü, İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı’nın koordinatörü ve BAK Utrecht tarafından düzenlenen Fellowship for Situated Practice’in İstanbul ayağının yürütücüsüdür. Aynı zamanda Red Thread editöryel kolektifinin ve Institute of Radical Imagination’ın üyesi olan Zeyno, Köken Ergun ile birlikte freelance çalışanlara dayanışma ve çalışma mekanı sağlamak amacıyla kurulmuş olan Dünyada Mekan kolektifinin içinde yer aldı. 2011’den beri sanatçı hakları ve ifade özgürlüğü alanlarında çalışan çeşitli grupların parçası oldu. 

Aldığı tiyatro eğitiminin ardından film ve video işleri yapmaya başlayan Köken Ergun, sanat pratiğinin yanı sıra uzun yıllar İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nda değişik görevlerde bulundu. !f istanbul Film Festivali’nin de kurucuları arasında yer alan Köken, Watermill Center ve Artists Video and Film Association Berlin gibi bir çok kolektifin parçası olmuştur. Halen Arşivden Sonra? inisiyatifinin üyelerindendir. 

Destekleyenler: Foundation for Arts Initiatives, SAHA 

2023 yılındaki “Kültür Savaşları ve Kültürel Hegemonya” programı, Militant Research Critical Node programının parçası olarak Museo Reina Sofia (Madrid) tarafından desteklenmiştir.

Tasarım ve görsel kimlik: Ceren Abay
Web tasarım ve uygulama: Erge Yeksan
Proje koordinatörü: Çisel Karacebe

Hosting desteği: put.io