ASU AKSOY & EKİN SARICA

1 Haziran 2024 Cumartesi

13:00 – SOHBET VE GEZİNTİ

Ekin Sarıca ve Asu Aksoy eşliğinde Haliç’in dönüşümündeki paydaş ve failleri konuşuyoruz.

Buluşma Noktası: 

İstanbul Sanat (Haliç Tersanesi)

Şişhane Caddesi No:1, Kasımpaşa/Beyoğlu

 

16:00 – SUNUMLAR VE TARTIŞMA

ÖLÜ BALIKLAR NE DER?

Asu Aksoy

 

HALİÇ TERSANELERİ’NİN DÖNÜŞÜMÜNDE SERMAYE VE KAMUNUN İTTİFAK ALANI OLARAK KÜLTÜR

Ekin Sarıca

Mekan: 

İmalathane @ İMÇ

İMÇ, 5. Blok, No: 5541, Unkapanı

 

Küresel ve ulusal düzeydeki hegemonya mücadeleleri günümüzde daha doğrudan kültürel alan üzerinden ifade bulurken, kültüre ilişkin araçsalcı yaklaşımlar gittikçe öne çıkıyor. Kültürel üretim süreçlerinin hizmet ve rant yarışına vesile olduğu 2024 yerel seçimleri, bu eğilimin Türkiye’de de ne kadar canlı olduğunu gösterdi. Bu süreçte özellikle metropollerde kültür endüstrilerine ilişkin vaatler öne çıktı. Kentsel miras yapılarının kültür, turizm ve rekreasyon alanlarına dönüştürülmesi yerel yönetimlerin vurguladığı icraatlerden oldu. Bu türden vaat ve icraatler, bir yandan kültür üreticilerinin ve tüketicilerinin rızasını üretip, beklentilerini kışkırtırken, diğer yandan kentsel mirasa yalnızca bir maddi koruma ya da turizm güdümlü ekonomik canlanma meselesi olarak yaklaşmayan kesimlerin eleştirilerini alıyor.

 

Eda Hisarlıoğlu ve Fırat Genç’in KIRIK için tasarladığı bu buluşmada Haliç havzasının bir cazibe merkezine dönüştürülmesi tahayyülünün tarihsel ve mekânsal karşılıklarını birlikte tartışmayı umuyoruz. Haliç, bugün yerel yönetimlerin, sermayenin ve iktidarın kimi zaman ortaklaşan, kimi zaman çatışan müdahaleleri sonucu kültür endüstrilerinin biriktiği bir aksa dönüşmekte. Haliç’i bir “kültür havzası” olarak gören bakışın bütünselliği ile kentlilerin kullandığı gündelik ulaşım akslarının yarattığı parçalı mekân algısı çok katmanlı bir Haliç coğrafyası yaratıyor. Bu çok katmanlılığı birarada değerlendirme hedefiyle Haliç’i Asu Aksoy ve Ekin Sarıca ile birlikte izlemeye ve tartışmaya davet ediyoruz.

 

Etkinlik iki bölüm halinde gerçekleşecektir. 13:00’de başlayacak olan sohbet ve ardından Şehir Hatları motoru ile yapacağımız gezi̇nti̇ için isminizi ve telefon numaranızı kirikonlinemail@gmail.com adresine göndermenizi rica ederiz. Buluşma noktasına dair detaylar ve iletişim bilgilerimiz email ile size gönderilecektir. 16:00’da başlayacak olan sunumlar için önceki bölüme katılım şartı yoktur.

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olan Asu Aksoy, Bilgi Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi’nin müdürüdür. İstanbul’un 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti olarak hazırlanması sürecinde aktif yer alan Aksoy, santralistanbul’un kuruluş çalışmalarında yer almıştır. Aksoy.’un kültürel kimlik ve göç, kentleşme ve kültür politikaları, İstanbul ve küreselleşme, gibi konularda birçok yayını bulunmaktadır.  

Ekin Sarıca, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir Bölge Planlama bölümü Kentsel Tasarım Programı yüksek lisans öğrencisi. Parçası olduğu mesleki örgütlenmeler arasında, Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi ve Ücretli ve İşsiz Mimarlar Forumu sayılabilir. İstanbul Kent Savunması ve Haliç Dayanışmasında gibi kolektif kent mücadelesi forumlarında da yer alan Sarıca, aynı zamanda Beyoğlu ve Haliç’in dönüşümünü konu alan Yaşayan, Üreten, Dönüşen Haliç belgeselinin emekçileri arasındadır.

Eda Hisarlıoğlu Kültür için Alan proje koordinatörü olarak Goethe-Institut İstanbul’da çalışıyor. Amsterdam merkezli platform Failed Architecture’ın çekirdek editoryal ekibinde aktif rol alırken, aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi Mimarlık ve Kent Çalışmaları Programı’nda yüksek lisans yapmakta. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimarlık eğitiminin ardından ve Açık Diyalog’un küratöryel çalışmalar alanındaki dokuz aylık eğitimini tamamladı. 2016 yılından bu yana araştırmacı ve sergi yapımcısı gibi roller üstlenerek, kültür sanat alanında çeşitli kurum ve sanatçılarla işbirliği yaptı.

Fırat Genç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi. Doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi Modern Türkiye Tarihi Bölümü’nden aldı. Mülkiyet ve Müşterekler: Türkiye’de Mülkiyetin İnşası, İcrası ve İhlali (Metis, 2023) başlıklı derleme çalışmanın editörlüğünü Begüm Özden Fırat’la birlikte üstlendi. Kentlerin Türkiyesi: İmkânlar, Sınırlar ve Çatışmalar (Çağlar Keyder, Fuat Keyman ve Ayşe Köse Badur ile birlikte; İletişim, 2021) ve ‘Milletin Bölünmez Bütünlüğü’: Demokratikleşme Sürecinde Parçalayan Milliyetçilikler (Ferhat Kentel ve Meltem Ahıska ile birlikte; TESEV, 2007) başlıklı kitapların yazarlarından biri. Kentleşme, mekân politikası, toplumsal hareketler, Kürt sorunu ve uluslararası göç üzerine yazıları çeşitli dergilerde ve derleme kitaplarda yayımlandı.

 

Bu konuşma kültür savaşları ve kültürel hegemonya programının bir parçasıdır.

Mekan desteği için İmalathane’ye, yardımları için İMÇ 5533 (Can Küçük) ve Saha Stüdyo’ya teşekkür ederiz. KIRIK 2023/24 programları SAHA Sürdürülebilirlik Fonu tarafından desteklenmektedir.

SAMET SERT & NİSA ASLAN

İZ ÖZTAT & ANN ANTIDOTE

BOY

YALDA AFSAH & GINAN SEIDL

JUMANA MANNA

MAYA WATANABE

DENİZ TORTUM & KATHRYN HAMILTON

PAVEL MOZHAR

CARLOS MARIA ROMERO, CARLOS MOTTA VE JOHN ARTHUR PEETZ’DAN OLUŞAN SPIT! KOLEKTİFİ