AYHAN VE BEN

BELİT SAĞ

10-16 Ekim 2022

Kendi üretim ve sansür sürecini açık bir şekilde tartışan Ayhan ve ben, görüntülerin gücü, temsiliyetin rolü ve sorumlulukları, kabullenilmiş tarih yazımı, ile sanat ve devlet kontrolü arasındaki gergin ilişkiyi keskin bir şekilde inceleyen bir video denemesidir.

Video, 1990’larda Türkiye’de Kürt coğrafyasında on yıl süreyle faaliyet gösteren eski polis memuru Ayhan Çarkın figürü etrafında şekilleniyor. Daha sonrasında Ayhan Çarkın, 1990’larda polis teşkilatı içindeki gizli bir paramiliter kanadın parçası olarak silahlı operasyonlar yönettiğini ve Kürt siyasetinde önemli 1000 kadar politik figürü öldürdüğünü kamuya açık mecralarda itiraf etti. Ayhan ve ben 1990’lardaki politik atmosfer ile yapıldığı dönemdeki politik atmosfer arasında paralellikler kurarak bu otuz yıllık zaman farkına rağmen devam eden sistemin yarattığı mağdur ve faili bir araya getiriyor.

belit sağ Ankara’da matematik, Amsterdam’da görsel sanatlar okudu. Hareketli imajlarla çalışma pratiği Türkiye’de kolektif olarak kurduğu video-eylem gruplarına dayanıyor. Amsterdam’da Rijksakademie’de 2014-2015 yılları arasında, ve New York’ta ISCP’de 2016 ve 2019 yıllarında misafir sanatçı olarak bulundu. Araştırma bazlı sanatçı pratiği politik şiddetin arşivsel görsel temsiliyetine odaklanmaktadır. Sanatsal üretimlerini documenta, MOCA Taipei, Toronto/San Francisco/New York/Rotterdam Uluslararası Film Festivalleri, EYE Film Müzesi, Flaherty New York City gibi pek çok sanat mekanı ve film festivalinde gösterdi. Video işleri Amsterdam’daki medya sanatına odaklanan LIMA tarafından dağıtılmaktadır. Hollanda Film Akademisi, Sandberg Enstitüsü ve Den Haag Kraliyet Sanat Akademisi’nde çeşitli master programlarında dersler vermektedir.

Ayhan ve ben (2016), Dijital Video, 15 dakika. Sanatçının izniyle.

 

Bu film suç, soykırım, mesuliyet konularına değinen filmlerden oluşan bir gösterim programının parçasıdır.

Bir sonraki film: Corporate Accountability (2020), Jonathan Perel

 

KIRIK 2022 programları Sürdürülebilirlik Fonu 2021-2022 kapsamında SAHA tarafından desteklenmektedir.