BECQUEREL

RIAR RIZALDI

4-10 Temmuz 2022

Nükleer teknolojinin sınırsız enerji üreten yapay bir güneş yaratacak hale geldiği alternatif bir Endonezya geleceğinde, tembel filozof Sajad Ali uyumak için müsait yerler arayarak dolaşmaktadır. Sajad Ali nükleer teknolojinin olanaklarını ve maddeselliğin politikasını Endonezya’daki toryum madenciliği ile ilişkilendirerek düşünürken, Küresel Güney’deki karmaşık nükleer enerji tartışmasının çevre, enerji tüketimi, ulus devletler ve üretkenlik ile ilişkisi üzerine de kafa yorar.

Sanatçı ve yönetmen Riar Rizaldi’nin pratiği özellikle teknoloji ve kapital ilişkisi, dünya görüşü ve teorik kurgu metodu (Endonezcede fiksi-teori) üzerine odaklanmakta. Filmleri, aralarında Locarno, Rotterdam, Viyana ve Vancouver Film Festivallerin de bulunduğu birçok uluslararası festivalde gösterildi. Ayrıca Centre Pompidou Paris, Times Museum Guangzhou, NTT InterCommunication Center Tokyo, Jogjakarta Bienali ve National Gallery of Indonesia gibi sanat kurumlarında sergilendi.

Becquerel (2021), HD video, renkli, 19 dakika. Sanatçının izniyle.

 

Bu film ekolojik kriz, kolonyalizm, ektraktivizim, kapitalizm ve bunlar arasındaki bağlantılara değinen filmlerden oluşan bir gösterim programının parçasıdır.

Bir sonraki film: Mermaids or Aiden in Wonderland (2018), Karrabing Film Collective.

 

KIRIK 2022 programları Sürdürülebilirlik Fonu 2021-2022 kapsamında SAHA tarafından desteklenmektedir.