BÖCEK REİS

KADİR KAYSERİLİOĞLU

10-16 Nisan 2023

Böcek Reis kendi Youtube kanalından doğa, hayvanlar ve özellikle de böcekler üzerine yayınlar yapan bir amatör doğa gözlemcisidir. Toplumsal yaşamda ise bir meslek lisesinde fizik öğretmeni olarak çalışmaktadır. Sanatçı bu proje için şehir değiştirerek Böcek Reis ile tanışıp onun yaşamını, doğaya olan ilgisini, çocukluğunu kendi ağzından dinler. Birlikte saha araştırmaları yaparak rastladıkları canlı türlerini incelerler. Böcek Reis canlılara karşı naif bir merak ve çocuksu cesaret ile yaklaşırken bir nevi doğa-kültür ayrımını ortadan kaldırmakta, hayvanların bilinmez ve sessiz dünyaları ile saygılı bir komşuluk geliştirmektedir. Bu süreçte, bürokrasi ile doğanın içkinliği arasındaki mesafe ve zıtlıklardan oluşan tuhaf bir kimlik Böcek Reis’ in yaşamında görünür olur.

Son bölümde sanatçı ve Böcek Reis birlikte bir oyun oynarlar. Rastlantıya dayalı bu oyunda türler arası canlılar üretirler. Bu imgeler önce kağıtlara sonra da Böcek Reis’in öğretmenlik yaptığı sınıfın tahtalarına çizilir. Böylece sanatçı, öğretmen, doğa gözlemcisi gibi temsillerin, insan ve hayvan imgelerinin birbirine karıştığı eğlenceli bir süreç yaratılır. Bu oyunsu süreçten arta kalanlar sınıf tahtası üzerinde bırakılır. Kadir Kayserilioğlu’nun Böcek Reis filmi, sadece Böcek Reis’in kendisini değil aynı zamanda örümcekler, tırtıllar, çekirgeler, çıyanlar ve yabancılarla kurulan dostlukları belirginleştirir. 

Kadir Kayserilioğlu’nun çalışma pratiği temelinde oyun fikrinden beslenerek, bilgisayar oyunlarından performans temelli işbirlikçi eylemlere kadar uzanan video, belgeleme ve deneysel film üretimlerini kapsamaktadır. İşleri, başta üretilen bir takım yönerge ve protokollere göre şekillenirken, çoğu zaman da kolektif doğaçlama eylemlerin ve şansa dayalı süreçlerin değerlendirilmesi ile oluşur. Bu durum geleneksel söylemlere ve otorite olgusuna yönelik kara mizahi bir muhalefet yürüten, üst kültür ve popüler kültür arasındaki hiyerarşik formları saptıran, yüksek prodüksiyon üretim değerleri ile “kendin yap” estetiğini birleştiren çalışmalar ile sonuçlanır. Araştırma alanları genellikle sosyal gerçeklik, spekülatif kurgu, popülist taktikler, sonluluk ve mikro-hikayeler gibi konuları kapsar. Kayserilioğlu, çoğunlukla absürt bir dil kullanarak, bilim-kurgu ve korku temaları ile mitolojiye dair anlatıları yeniden değerlendirip, güncel politik dinamiklere yönelik eleştirel bir tutum oluşturur. Yapıtları yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli sergi ve gösterim programlarında yer almış olan Kadir Kayserilioğlu’nın ilk kişisel sergisi olan “Arkadaşlarla Bir Akşam Yemeği” adlı videosu 2019’da Bilsart Galeri’de gösterilmiş, ardından 2021 yılında bitirdiği orta metraj deneysel bir film olan “Geçmiş Yabancı Bir Gezegendir” ikinci kişisel sergisi olarak The Pill Galeri’de izleyiciler ile buluşmuştur. 

Böcek Reis (2019), Dijital video, 16 dakika. Sanatçının izniyle.

 

Bu film ekolojik kriz, kolonyalizm, ektraktivizim, kapitalizm ve bunlar arasındaki bağlantılara değinen filmlerden oluşan bir gösterim programının parçasıdır.

 

Sanatçının Böcek Reis filminin gösterimi öncesi için hazırlanmış olduğu, bir seri hareketli görüntü müdahalesinden oluşan “Sular Çekilince” adlı projesi 20 Mart-10 Nisan tarihleri arasında KIRIK’ın web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında çevrimiçi olarak gösterildi.