Deneme sayfası

Meltem Ahıska & Saygun Gökarıksel

16 Haziran Çarşamba 18:00

Çevrimiçi etkinlik

İktidar rejimleri, bir yandan insanları ve tüm varlıkları küresel olarak birbirlerine ölümcül şekillerde bağlarken, bir yandan da daha iyi bir yaşamı oluşturmak için birlikte hareket etme imkanlarını yok etmeye çalışıyor. Böyle bir dönemde sık sık gündemimize gelen “dayanışma” nasıl anlamlar ediniyor?

Kapitalizmin yeniden yapılanmasında kritik bir öneme sahip olan 1980’lerde ortaya çıkan Polonya Dayanışma hareketi kendi içinde barındırdığı farklı potansiyellerle bugün bize ne söylüyor? Günümüzde insancıl yardım adı altında kurumsallaşan dayanışma şekillerini nasıl sorunsallaştırabiliriz? Dayanışma bir yükümlülük müdür? Başka nasıl motivasyonlara dayanabilir? Dayanışma, bir topluluğa ait olma, etik ve politika ile nasıl ilişkilenir? Egemenlik modeli dışında bir dayanışma hayal edebilir miyiz?

Meltem Ahıska ve Saygun Gökarıksel konuşmalarında uzaktan ve yakından örnekler ışığında dayanışma kavramıyla ilgili güncel soruları tartışmaya açıyorlar. 

Meltem Ahıska Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir. Garbiyatçılık/şarkiyatçılık, eleştirel teori, toplumsal hafıza, ve toplumsal cinsiyet alanlarında yazdığı makaleler çeşitli dergilerde ve derleme kitaplarda yayımlanmıştır. Red-Thread ve Critical Times dergilerinin danışma kurulu üyesidir. Geçmişte Akıntıya Karşı, Zemin, Defter, Pazartesi dergilerinin kuruluşunda ve yayın kolektiflerinde yer almıştır. Radyonun Sihirli Kapısı: Garbiyatçılık ve Politik Öznellik (2005) kitabının yanı sıra, Havalandırma (2002), Anda (2008) ve Yad (2020) adlı şiir/deneme kitapları vardır. 

Hukuk, siyasal ve tarihsel antropoloji alanlarında çalışan Saygun Gökarıksel’in makaleleri aralarında Dialectical Anthropology, South Atlantic Quarterly ve Comparative Studies in Society and History’nin de bulunduğu dergilerde yayımlanmıştır. Doğu Avrupa’da saha araştırmasını tamamlayan Gökarıksel’in çalışmaları genel olarak polis arşivleri, geçmişle yüzleşme pratikleri, devlet ve sınıf oluşumu ve toplumsal mücadelelere odaklanmaktadır. Hakikatlar, Sırlar ve Sadakatlar: Polonya’da Devlet Sosyalizmi Sonrası Devlet İnşası ve Politik Aidiyet başlıklı doktora tezini City University of New York’ta tamamlayan Gökarıksel, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir.

Foundation for Arts Initiatives’in katkılarıyla.