GÖLGE KÜTÜPHANELER: İTAATSİZ BAKIM VE BİLGİ MÜŞTEREKLERİ

TOMISLAV MEDAK

23 Aralık 2021 Perşembe 19:30 IST/17:30 CET

Dijital ağlar her türlü kaynağa erişimimizi geniş ölçüde arttırmış olsa da, halk kütüphaneleri dijital kaynakları kullanıcılarına basılı kaynakları açtıkları ölçüde açmadılar. Bunun sonucu olarak, kütüphaneler bilim ve edebiyatın yaygınlaşması, düzenlenmesi ve dağıtımı konusunda merkezi konumlarını kaybettiler. Dijitalleşme süreci, toplumların bilim ve edebiyat eserlerini nasıl yarattığı, koruduğu ya da erişilir hale getirdiği üzerine yeni tartışma olanakları sağlarken, entelektüel yaratımı bir toprak parçası gibi değerlendiren baskın anlayış mülkiyet biçimleriyle de birleşince kültürel üretim sistemlerini değiştirmemize mani oldu. Bu bağlamda, coğrafi ya da ekonomik engellerden dolayı bilgiye erişimleri engellenen kullanıcılar, gölge kütüphaneler yaratarak, ya da PDFleri çoğaltıp paylaşarak kendi alternatif erişim kanallarını oluşturup, halk kütüphanelerinin yapamadıklarını ikame etmiş oldular.

Medak bu konuşmasında, kendisi de bir gölge kütüphane olan Dünyanın Hafızası projesini fikri mülkiyete karşı gelişen amatör kütüphanecilik ve kitlesel itaatsizlik bağlamında tartışıyor. Bilgi muhafazası olarak adlandırdığı dijitalleştirme, koleksiyon yaratma, paylaşma ve gölge kütüphaneler için altyapı hazırlama süreçleri ile bu pratikleri devam ettirmek için üretilen araç ve iş akışlarının ardındaki tekno-politikaları ve hafızalaştırma taktiklerini paylaşıyor.

Coventry Universitesi Postdijital Kültürler Merkezi’nde doktora çalışmalarını sürdüren Tomislav Medak, MAMA Multimedya Enstitüsü’nün teori ve yayın ekibinin üyesi ve Memory of the World/Kamu Kütüphanesinin amatör kütüphanecisidir. Araştırması teknoloji, kapitalist ilerleme, post-kapitalist geçiş süreçleri, ve özellikle fikri mülkiyet ekonomileri ve tekno-bilimin eşitsizliği üzerinedir. Marcell Mars ile beraber Public Library ve Guerrilla Open Access kitaplarının ortak editörüdür.

Tomislav Medak, Marcell Mars ve Valeria Graziano ile birlikte Pirate Care projesinin kolaylaştırıcılığını yapmaktadırlar.

KONUŞMA DİLİ İNGİLİZCE OLACAKTIR