NEST

SAMET SERT & NİSA ASLAN

25-31 MART 2024

Halkı bir kaşıntı tutmaktadır. Halktan biri olan X, kaşıntıdan haz duymakta ve bir oyun başlatmaktadır. X’in algıları kapatılır, numaralarla ait olduğu omurun yeri bulunur. X, Peri’ye karşı haykırışlarını kaşınarak kendinden geçmesiyle gösterir. X, bu direnişin bedelini omurundaki, yön bulmak için kullandığı pusulası olan, çekirdeği açığa çıkarmasıyla öder. Karıncalar, eksenlerini şaşırır ve arta kalan çekirdekleri etrafa taşırlar. X, numaraları geri sayarak kaybettiği çekirdeği bulmaya çalışır; çekirdek, sayım ve numaralar ise doğuma hazırdırlar.

Samet Sert, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamış ve Film Tasarımı Bölümü’nde yan dal öğrencisi olarak eğitim görmüştür. Öğrenci değişim programıyla, Bauhaus Üniversitesi’nde bir yıl boyunca, farklı disiplinlerden ders almıştır. Sanat üretimini, heykel, video ve performans üzerine yoğunlaşarak gerçekleştirmektedir. Çalışmalarının altyapısını, tekrar, bozulma, yeniden üretim gibi kavramların bedenle oluşturduğu ilişkiler ve bedenle bir arada yaşama hali oluşturmaktadır. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmekte ve sanat üretimlerini çeşitli medyumlarda sürdürmektedir.

Nisa Aslan, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde fotoğraf öğrencisidir. Çalışmaları fotoğraf, video, resim ve dijital enstalasyon gibi çeşitli alanları kapsar. Kimlik-kültür kuramlarının dijital yansımaları ve post-internet sanatının etkilerine odaklanarak, eserlerinde post-internet estetiğini kullanarak insan algısını ve dijital çağın kültürel yapılarını sorgular. Sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.

Nest [Yuva] (2024), dijital video, 7 dakika. Sanatçıların izniyle.

 

LGBTİ+ sanatçıların işlerinden ve kuir üretimlerinden oluşan gösterim programın parçasıdır.

KIRIK 2023/24 programları, SAHA Sürdürülebilirlik Fonu tarafından desteklenmektedir.