ÖLÜLER NASIL/NELER KONUŞUR?

ASLI ZENGİN

29 Kasım 2022 Salı, 19:00

Ölü ve diri arasındaki toplumsal ilişkilere odaklanmak ölüm mefhumuna bir son veya bitiş olarak değil, aksine yeni bedensellikler, ilişkiler, hikayeler ve sözler kurabilen yaratıcı bir güç olarak yaklaşmayı mümkün kılar. Cenaze merasimleri, ölüyü toprağa verme ritüelleri ve yas tutma pratik ve söylemleri aslında ölümün yaşamı kültürel, toplumsal ve siyasi olarak kurucu ve düzenleyici rolünü vurgular. Ölüm maddi ve manevi toplumsal aidiyetlerin kurulduğu ve pekiştirildiği toplumsal bir alan oluşturur. Dolayısıyla ölüm ve ölüye odaklanmak toplumsal projeler, kültürel dinamikler, siyasi talepler, toplumsal hafıza ve iktidar ilişkilerine dair yeni bakış açıları sunar. Bu konuşma ölümün toplumsal ve siyasi yaşamına dair çizdiği çerçeve kapsamında; ‘‘Ölüler yaşayanlarla nasıl konuşur? Hayaletler, zombiler ve ruhlar toplumsal ve siyasi yaşamın içerisinde kendilerine nasıl alan açarlar? Dirilere musallat oldukça aslında neler anlatırlar?’’ gibi sorulara odaklanıyor. Aslı Zengin bu sorulara cevap ararken Ahmed Saadawi’nin Frankenstein Bağdat’ta isimli romanından yola çıkarak işgal, şiddet ve savaşın yarattığı, ölümle yaşam arasındaki sınırların askıya alındığı, kayıpların ve katliamın sürekli kol gezdiği bir dünyada ölülerin adalet ve direnişe dair neler söylebildiğini tartışacak.

Rutgers Üniversitesi Kadın, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları Bölümünde yardımcı doçent olan Aslı Zengin, daha önce Brandeis, Harvard ve Brown Üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalıştı.  İktidarın Mahremiyeti: İstanbul’da Hayat Kadınları, Seks İşçiliği ve Şiddet adlı kitabın yazarı olan Zengin’in yeni kitabı Violent Intimacies: The Trans Everyday and the Making of an Urban World 2023 yılında İngilizce olarak Duke University Press tarafından yayımlanacak. Çalışma alanları arasında; cinsiyet ve cinselliğin aşkın ve aykırı halleri, egemenlik ve şiddet, sağlık ve hukuk politikaları, ölüm ve toplumsal öbür dünyalar, yakınlık ve duygular antropolojisinin yanı sıra Ortadoğu’daki ve özellikle Türkiye’deki feminist, queer ve trans hareketleri de bulunuyor.

 

Bu konuşma suç, soykırım, mesuliyet konularına değinen filmlerden oluşan bir gösterim programının parçasıdır.

 

KIRIK 2022 programları Sürdürülebilirlik Fonu 2021-2022 kapsamında SAHA tarafından desteklenmektedir.