ŞİDDET, SUÇ, SORUMLULUK BAHSİNDE GÖRMEK VE BİLMEK NEYE YARAR?

ÖZGÜR SEVGİ GÖRAL

22 Kasım 2022 Salı, 19:00

Devlet şiddeti biçimlerinin geniş toplumsal kesimler nezdinde bilinmesi, görülmesi ve bilindikten sonra sorumluluk üstlenilmesi sosyal bilimcilerin çok uzun süredir, özellikle Holokost sonrası dönemde, üzerine düşündükleri bir mesele. Geniş toplumsal kesimlerin bu şiddet olayları karşısında nereye yerleştirilecekleri, nasıl adlandırılacakları, faillik, işbirlikçilik ve tarafsız gözlemcilik konumlarının hangisinde olduklarının kabul edileceği, bu konumların yeterli olup olmadığı uzun zamandır hararetle tartışılıyor. Bu tartışmanın, politik mücadelelerin seyriyle, görsel sanatların ve özellikle sinemanın etkisiyle, görmek ve bilmek fiilinin farklı tanımlarıyla da çok ilişkili olduğu aşikâr. Bu konuşmada sinemanın ve farklı görsel malzemelerin Türkiye’de bir “kamusal sırlar sözleşmesi” oluşturan devlet şiddeti biçimleriyle nasıl bir ilişkisi olduğunu, ne tür sonuçlar yarattığı tartışılacak.

Özgür Sevgi Göral, tarihçi ve Paris’te Institut National des Langues et Civilisations Orientales’la (INALCO) ilişkili araştırmacı. Hafıza Merkezi’nin kurucularından. Türkiye’de İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde, Fransa’da Sciences PO ve Inalco’da dersler verdi. “Enforced Disappearance and Forced Migration in the Context of Kurdish Conflict: Loss, Mourning and Politics at the Margin” (2017) başlıklı doktora tezini Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’de (EHESS) yazdı. “Erken Dönem Cumhuriyette Çocuk Suçluluğu ve Islahevleri” başlıklı yüksek lisans tezini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde yazdı. Devlet şiddeti, zorla kaybetmeler, hukuk, geçmişle hesaplaşma ve politik hareketler üzerine çeşitli çalışmaları yayımlandı.

Görsel: Şener Özmen, Shut-Up, 2009

 

Bu konuşma suç, soykırım, mesuliyet konularına değinen filmlerden oluşan bir gösterim programının parçasıdır.

 

KIRIK 2022 programları Sürdürülebilirlik Fonu 2021-2022 kapsamında SAHA tarafından desteklenmektedir.