SUSPENDED

İZ ÖZTAT & ANN ANTIDOTE

4-10 ARALIK 2023

 

İz Öztat ve Ann Antidote’un işbirliğinde üretilen Suspended [Askıda], bir askıya alma sahnesini betimliyor. İtaat Eden, Hükmeden ve Gözetleyen arasında rızaya dayalı bir sözleşme ile müzakere edilen sahne, günlük yaşamda deneyimlenen iktidar dinamiklerini sorguluyor. İtaat Eden, Türkiye’de kamusal alanda ifade özgürlüğünün askıya alınmasıyla iradesiz bir beden olma halini araştırıyor. İtaat Eden’in bedeni, Hükmeden tarafından hem kundağı hem kefeni andıran beyaz bir parşömene sarılıyor, bağlanıyor ve askıya alınıyor. Hükmeden, işlerinin ortak paydasını “içerici, dayanışmacı, kuir, rızaya dayalı, muhalif veya basbayağı münâsebetsiz yaşam türleri ve anlar” olarak tanımlıyor. Sahnede, yukarıda belirtilen tavırla uyumlu şekilde icra etmek üzere Hükmeden rolüne bürünüyor. Sahne, emeğini takas ederek videonun üretimini mümkün kılan Gözetleyen tarafından kaydediliyor.

İz Öztat, araştırdığı konuların belirlediği farklı mecralara yayılan kolektif ve bireysel sanat pratiğinde, şiddet içeren tarihlerin sürekliliğini biçimler, malzemeler, mekân ve dil aracılığıyla araştırır. Resmi tarih yazımındaki boşluklara nesiller arası, spekülatif ve hayaletli kurmacalarla yanıt verir. Kendisine tarihi bir figür, hayalet ve alter ego olarak görünen Zişan’ın (1894-1970) (oto)biyografisini kurgular. Zişan’ın arşivinde bulunan belgeleri kendi üretimiyle yorumlayarak bastırılmış geçmişin giderek otoriterleşen günümüze musallat olduğu karmaşık bir zamansallık önerir. Pratiğine yön veren değerler ve yöntemler; akan suların kâr ve ilerleme için ehlileştirilmesine karşı verilen mücadeleler, kuir arzu ve gücün rızaya dayalı müzakeresi ile ilişki içinde şekillendi. Katıldığı sergiler arasında Self-determination: A Global Perspective, IMMA, Dublin (2023); The Colony, Schwules Museum, Berlin (2018); Tamawuj, 13. Şarjah Bienali (2017); Land without Land, Heidelberger Kunstverein (2016) ve Tuzlu Su: Düşünce Biçimleri Üzerine Bir Teori, 14. İstanbul Bienali (2015) yer alır. Akademik makaleleri, denemeleri ve kurmaca metinleri çeşitli mecralarda yayımlandı. Amman, Berlin, Dublin, İstanbul, Londra, Madrid, Meksiko, Oslo, Paris ve Erivan’da misafir sanatçı programlarına katıldı. İz Öztat, İstanbul ve Berlin’de yaşıyor ve çalışıyor. 

An Antidote, (önceki ismiyle Ann Antidote) içerici, dayanışmacı, kuir, rızaya dayalı, muhalif veya basbayağı münâsebetsiz yaşam türleri ve anları merkezine alan sanat eserleri üretiyor. Bu işler (müzik, film, performans, ip ile bağlama pratiği veya öğretimi) sıklıkla geçici otonom bölgelerde vücut buluyor ve hepsi eşit derecede amaca uygun görülen heterojen bağlamlar içinde  -kooperatif konut projeleri, geri kazanılmış kentsel yapılar, çevrimiçi yayın platformları, partiler, müzeler ve galeriler- dünyanın her tarafını geziyor. An, iktidar yapılarına, özellikle de görünmez, bilinçli şekilde ele alınmamış ve açık rıza verilmemiş olanlarına meydan okuyor. Toplumsal cinsiyet, ayrıcalık, rıza, sürdürülebilirlik ve erişilebilirliği inceliyor ve bu nedenle rızaya dayalı olmayan yorumları reddederek mümkün olduğunca doğrudan ve net bir dili tercih ediyor. Bu bağlamda işlerini sergilediği kurumlar arasında MuseumsQuartier (Viyana), Schwules Müzesi (Berlin), Frac Lorraine (Metz), Dotyk Kuir Sanat Festivali (Minsk), QuEAR Transtonale Festival (Berlin), Bienal de Arquitectura (Santa Cruz, Bolivya), Villa Kuriosum (Berlin), Arthouse Vienna, FFF Tokyo, çeşitli Ladyfest ve Kuir festivaller yer alıyor.

Suspended [Askıda] (2019), dijital video, 6 dakika. Sanatçıların izniyle.

 

LGBTİ+ sanatçıların işlerinden ve kuir üretimlerden oluşan gösterim programının parçasıdır.

Bir sonraki film: Does Your House Have Lions (2021), Vishal Jugdeo.