THE MERMAIDS, OR AIDEN IN WONDERLAND

KARRABING FILM COLLECTIVE

18-24 Temmuz 2022

Kapitalizm tarafından zehirlenmiş, yalnızca Aborjinlerin açık havada hayatta kalabildiği Avustralya’nın deniz kenarındaki topraklarında geçen film, henüz bebekken beyaz ırkı kurtarmak için yapılan tıbbi deneyin parçası olmak için kaçırılmış olan Aiden adındaki genç bir Aborjinin hikayesini anlatır. Daha sonra ailesine ve dış dünyaya salınan Aiden, babası ve erkek kardeşiyle birlikte yeniden tanımaya çalıştığı bu topraklarda seyahat ederken, kendisinin ve çok uluslu kimya ve madencilik endüstrilerinin hikayesinde somutlaşan iki olası gelecek ve geçmiş anlatısıyla yüzleşir. Filmin saykodelik ve parçalanmış doğası, yapısal, ekonomik ve politik olarak yerinden edilmiş kişilerin psikolojisini bozan sinsi şiddeti yansıtır. Kendi toprağına yabancılaşmış olan Aiden, burada yeniden var olmaya çalışırken, yerel doğa ve folklor ile tanışır: deniz kızları, arı ve kakadu kuşu kimin ve nelerin hayatının önemli olduğu konusundaki soruşturmaya katılırlar.

Karrabing Film Collective Avustralya’nın Kuzey Bölgeler’inde yaşayan otuzu aşkın Aborjin film yönetmeninden oluşan yerli bir kolektiftir. Öz yönetim ve tabandan örgütlenen yerli direnişini film ve enstalasyon formlarını kullanarak ele alırlar. Kurgu ile belgesel ve geçmiş ile güncel arasındaki kırıklarda çalışan kolektif, ismini Emmiyengal dilinde devlet tarafından empoze edilen kabile ya da toprak mülkiyeti yapılarının dışındaki kolektif oluşumlar için kullanılan Karrabing sözcüğünden alır. El kameraları ve cep telefonları ile çektikleri filmler, kolektif üyelerinin gündelik hayatlarında devlet ve şirket yapıları karşısında yaşadıkları zorlukları hiciv ederek canlandırırlar. Kültürel hafıza, aidiyet ve mekan konularına lineer olmayan anlatım biçimleri ile değinen filmler, özellikle çevre felaketleri, toprakla ilgili kısıtlamalar ve ekonomik sömürü gibi yüzyıllardır süregelen kolonyal şiddetin, kolektifin üyelerini doğrudan etkileyen özelliklerine odaklanır.

The Mermaids, or Aidan in Wonderland (2018), Dijital video, renkli, 25 dakika. Karrabing Film Collective’in izniyle.

 

Bu film ekolojik kriz, kolonyalizm, ektraktivizim, kapitalizm ve bunlar arasındaki bağlantılara değinen filmlerden oluşan bir gösterim programının parçasıdır.

Bir sonraki film: Our Ark (2021), Deniz Tortum & Kathryn Hamilton

 

KIRIK 2022 programları Sürdürülebilirlik Fonu 2021-2022 kapsamında SAHA tarafından desteklenmektedir.